Ontstaan

Op 01/08/1955 werd op haar stichtingsvergadering Biljart Galerie Rembrandt opgericht , zij was toen actief in de Limburgse Biljartbond 

Op 24/04/1990 is de club overgegaan naar de Koninklijke Belgische Biljart Bond waar ze tot op heden nog steeds deel van uitmaakt.

Op 01/09/1993 veranderde ze haar naam in Biljart Academie Sportcentrum Maasmechelen.

Op 01/09/1996 werd weer van naam gewisseld namelijk Maaslandse Biljart Academie , naam die ze momenteel nog steeds draagt .

De club is in die tijd ook verschillende malen moeten van lokaal veranderen , De club bestaat momenteel uit een 40 tal leden waarvan er een 30 tal actief zijn.

Van de oprichters is er nog een speler aangesloten bij MBA en dat is huidig voorzitter Robert Monnissen , tevens lid van de RVB en Secretaris-Generaal van de K.B.B.B.

Samen met Danny Boreas en Jos Beckers vormen zij de kern van onze succesrijke vereniging.

In ons lokaal hebben wij momenteel de beschikking over drie matchtafels en twee kleine tafels , in ons lokaal spelen ook nog B.C. St.Jozef Zutendaal en K.B.C. Ketsers Genk en een club uit de Limburgse Bond Bc St.Jozef .

Maaslandse BA is een der grootste clubs in Limburg : Patrick Niessen, Kenny Miatton, Mathy Monnissen, Eddy Berger, Roy Zielemans , Danny Boreas, Wilco Meusen en Robert Beckers zijn allen topspelers en spelen hier, ook Sangen Michel, Rutten Stephan en Jacobs Heinz zijn hogere spelers en voelen zich thuis in onze vereniging

Colofon

Voorzitter/President : Robert Monnissen , Secretaris : Thomassen Jacqueline 

 Penningmeester : Beckers Jos    Sportleider :  Danny  Boreas